مدیر گروه: دكتر ﭘژمان طهماسبی  
گروه مرتع و آبخیزداری با نام گروه منابع طبیعی در سال 1368 فعالیت خود را با هدف تربیت كاردانان  در زمینه مرتع و آبخیزداری و با پذیرش 30 دانشجو در مقطع كاردانی آغاز نمود. در مهرماه سال 1383 گروه منابع طبیعی اقدام به پذیرش 55 دانشجو در رشته مهندسی منابع طبیعی  گرایش مرتع و آبخیزداری نمود. در مهرماه سال 1385 رشته كارشناسی جنگلداری توسط گروه راه اندازی  و اقدام به پذیرش دانشجو نمود. در اردیبهشت ماه سال 1386 گروه منابع طبیعی به دو گروه مرتع و آبخیزداری و جنگلداری تفكیك گردید. در حال حاضر گروه مرتع و آبخیزداری در مقطع كارشناسی دارای رشته مهندسی منابع طبیعی گرایش مرتع و آبخیزداری می باشد. قابل ذكر است كه با توجه به پتانسیل استان چهارمحال و بختیاری در زمینه منابع طبیعی به ویژه منابع آب، مرتع و جنگل سیاست كلی دانشگاه توسعه رشته های منابع طبیعی به ویژه در مقطع كارشناسی ارشد و دكتری می باشد. از این رو هم اكنون گروه به دنبال راه اندازی دوره های دكتری در رشته علوم و مهندسی آبخیزداری و كارشناسی ارشد مدیریت زیست محیطی رودخانه می باشد .
 
اعضای هیأت علمی
 تخصص همكاران
 افشین هنربخش
 مهندسی رودخانه و منابع آب
 عطاالله ابراهیمی
اندازه گیری و ارزیابی مراتع و سنجش ازدور
اسماعیل اسدی بروجنی
مرتعداری و هیدرواقلیم
علیرضاداودیان  
ژئومورفولوژی كاربردی و زمین شناسی
سید جواد ساداتی نژاد
هیدرولیك وهیدرولوژی
ﭘژمان طهماسبی
مرتعداری و اكولو‍ ‍ژی مرتع 
 
قابل ذكر است كه گروه دو دانشجوی بورسیه در دوره دكترای علوم و مهندسی آبخیزداری با
 تخصص های فرسایش و رسوب و برف و بهمن دارد كه به زودی به گروه ملحق خواهند شد. 
 
رشته های مختلف تحصیلات تكمیلی :
كارشناسی ارشد آبخیزداری و مرتعداری

نوشته شده در تاریخ جمعه 25 آذر 1390    | توسط: محسن جوانمردی    | طبقه بندی: دانشگاه شهرکرد،     |
نظرات()